ΧΩΡΟΙ – ΚΤΗΜΑΤΑ

Η επιλογή των συνεργαζόμενων χώρων του Αύρα Catering έχει γίνει προσεκτικά και με γνώμονα να πληρούν τα δικά μας ποιοτικά κριτήρια. Οι συγκεκριμένοι χώροι είναι επιτυχημένες επιχειρήσεις στη διοργάνωση εκδηλώσεων, έχοντας κι αυτοί κερδίσει την πολυετή εμπιστοσύνη του κόσμου.