Όροι Χρήσης και Παραγγελιών

H «ΑΥΡΑ CATERING E.E.», με διακριτικό τίτλο «ΑΥΡΑ CATERING», που εδρεύει στην Αττική, Ιωαννίνων 42, Περιστέρι 12137 με Α.Φ.Μ. 999207078 δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα https://www.avracatering.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα») με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελιών εδεσμάτων για διανομή σε σημεία επιλογής των καταναλωτών για συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που έχει ορίσει η εταιρεία.

Η χρήση της Ιστοσελίδας, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, την εφαρμοζόμενη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική cookies της Αύρα Catering. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η Αύρα Catering δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

Προϋποθέσεις και όροι εγγραφής

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα, αλλά και για ολοκλήρωση παραγγελίας δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Διανομή αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη (Delivery)
Επιλέγοντας την ολοκλήρωση της παραγγελία, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου τα παραγγελθέντα αγαθά να παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από την Αύρα Catering).

Βήματα:
– Καθορισμός σημείου παράδοσης: Ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της παραγγελίας & την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι κ.α.
– Επιλογή αγαθών προς παραγγελία: Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει και να διαμορφώσει αντίστοιχα το μενού στο καλάθι των αγορών του. Για την διανομή αγαθών η συνολική παραγγελία πρέπει να έχει ελάχιστο κόστος τριών (150,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων.

Τρόπος πληρωμής και έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού


1. Τραπεζική κατάθεση – έμβασμα: Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει την παραγγελία του με κατάθεση στον λογαριασμό της εταιρείας. Αν και εφόσον δεν ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού της παραγγελίας εντός 2 ημερών πριν την παράδοση η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.
ΑΥΡΑ CATERING EE
IBAN GR8101105380000053820480191
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 53820480191
SWIFΤ / BIC ETHNGRAA
ONOMA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NATIONAL BANK

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την εταιρεία Αύρα Catering για κάθε συναλλαγή.

Επιλογή χρονικού σημείου παράδοσης

Ο χρήστης δύναται να ορίσει σε πεδίο της παραγγελίας την ώρα του τραπεζιού του. Η παράδοση καθορίζεται από την εταιρεία και ο χρήστης ενημερώνεται 2 ημέρες πριν την παράδοση για το διάστημα της παράδοσης της παραγγελίας του. Τα διαστήματα παράδοσης σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την Αύρα Catering, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των χρονικών ορίων που έχει ενημερωθεί ο χρήστης.

Υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων και την επιλογή του αντίστοιχου κουμπιού-συνδέσμου («Αποστολή Παραγγελίας»), η παραγγελία διαβιβάζεται στην εταιρεία Αύρα Catering και ο χρήστης ενημερώνεται με e-mail για την παραλαβή της παραγγελίας από την εταιρεία, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας

Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων

Επιστροφές δεν γίνονται  δεκτές.

Ακυρώσεις ή αλλαγές παραγγελιών από τον χρήστη μπορούν να γίνουν έως 7 ημέρες πριν την παράδοση μέσω επικοινωνίας με e-mail και σε συνεννόηση με εκπρόσωπό της εταιρείας.

Όταν το κατάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του και εφόσον έχει χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα για την προπληρωμή του τιμήματος ενημερώνεται για τη διαδικασία ακύρωσης της σχετικής χρέωσης (refund).

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στο https://avracatering.gr/privacy-policy/

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Αύρα Catering και προστατεύονται βάσει
των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται και κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
Δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης. Δεσμεύεται να μην μεταδίδει μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ιούς λογισμικού.

Εγγυήσεις Αύρα Catering – Περιορισμός Ευθύνης

Η Αύρα Catering εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό
Η Αύρα Catering, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:
(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής
(β) την καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης ή εξόδων ή χρηματικών ποινών, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή/και σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής, ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή των περιεχομένων τους ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Αύρα Catering γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η Αύρα Catering απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Τέλος παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρόντες Όρους της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές των παρόντων Όρων.