Η ιστορία, όσο και η μυθολογία, καταδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία, που είχε ανέκαθεν το φαγητό στη ζωή των Ελλήνων. Κατ’ αρχάς, η εξωστρέφεια των κοινωνικών εκδηλώσεων διαφαίνεται ξεκάθαρα στα συμπόσια της αρχαιότητας, κατά τα οποία η ατμόσφαιρα συνδύαζε την ψυχαγωγία, τ